Grootste priemgetal ooit ontdekt||

Grootste priemgetal ooit ontdekt||

Aansluitend werd de met viertal verschillende programma’s op viertal verschillende computers nagerekend. Wie het priemgetal zou af te drukken, kan 9000 boekpagina’s volstorten. “En indien je iedere seconde vijf cijfers in 2, 5 centimeter invult, heb je 54 dagen straks het getal van 118 kilometer lang”, aldus GIMPS.

Het recordgetal werd ontdekt door gelijk vrijwilliger eruit de Verenigde Staten, dat zijn computer beschikbaar had gesteld daarvoor de expeditie. Hij krijgt mogelijk alleszins beloning betreffende 3000 dollar, omgerekend vrijwel 2500 euro. GIMPS hoopt een priemgetal van 100 miljoen cijfers te bestempelen.