‘ Nee’ -kamp referendum in nipte voorsprong, 80 % van een stemmen geteld

'Nee'-kamp referendum op nipte voorsprong, 80 procent van de stemmen geteld

© ANP

Hoeveel dit referendum duidelijk laat zien ben dat tegenstanders gemotiveerder zijn om hen stem eruit te brengen. In de 45 gemeenten precies waar geen raadsverkiezingen waren (vanwege eerdere herindelingsverkiezingen) kwamen overwegend nee-stemmers opdagen: zo’n 57 procent stemde daar in de strijd tegen de wet. Het opkomstpercentage was dichtbij die gemeenten iets langduriger dan 30 procent, televisiekanaal boven het wettelijke opkomstdrempel.

Ie kabinet, datgene de wet verdedigt, profiteert van de samenvallen betreffende het referendum met een raadsverkiezingen. Daardoor ligt u tegen-kamp toch enkele procentpunten voor door het voor-kamp. In een hele staat stemde zo’n 53 % van ie electoraat bij het referendum. In totaal stemde zo’n 49 procent in de strijd tegen de wet. Die weerstand tegen een inlichtingenwet blijkt veel groter dan opiniepeilers vooraf hadden voorspeld. Paar prognoses voorspelden een 60-40-verhouding tussen een voor- plus tegenstanders.

Winst daarvoor het nee-kamp betekent datgene het kabinet de wet moet ‘heroverwegen’. De uitslag van de referendum ben een niet-bindend advies van de gezag. Het kabinet zal een wet achteraf ook niets intrekken, toch wellicht ongetwijfeld een poging doen tegen te aankomen aan het zorgen in de tegenstemmers. De regeringspartijen gaven vroeger al naast de Wiv te wensen doorzetten, maakt niet uit de uitslag van ie referendum. Coalitiepartij D66 benadrukt het betekenis van dezelfde grondige evaluatie van een wet betreffende twee tijdsperiode.

Het allernieuwste landelijke referendum

De potentie is flink dat dat voorlopig de laatste landelijke referendum zijn geweest. Enig de Voornaamste Kamer schenkkan dat een komende kalendermaanden nog verhinderen door in de strijd tegen de terugtrekkingswet te stemmen waarmee een regering raadgevende referenda in uw toekomst onmogelijk wil scheppen.

Televisiekanaal als bij het opgegeven Oekraïnereferendum, datgene in 2016 werd gehouden, speelde een regering beslist opmerkelijke rol in de campagne. Vooruitgeschoven bestelling was het doorgaans bodemloos onder het radar opererende Rob Bertholee, directeur aangaande de Algemene Inlichtingen plus Veiligheidsdienst (AIVD). Die liet zichzelf uitnodigen door tv-programma College Tour, en verkondigde ook elders dat cyberaanvallen van eruit China ofwel Rusland het grootste dreiging vormen waaraan we word blootgesteld. Het Wiv zou  volgens hem de veiligheidsdiensten een hulpmiddel geven daartegen op erbij treden.

Daar ga ik de voorliefde maken datgene we dat referendum niets beschouwen indien een heus referendum

CDA-leider Sybrand Buma

De politieke voormannen betreffende VVD plus CDA kozen in de bezoek juist alvorens bagatelliseren. Premier Rutte vergeleek het referendum eerder dit week circa kantklossen plus tv-spelletjes; ‘Mensen vinden zoveel leuk. ‘ Ook CDA-leider Sybrand Buma gaf met voorhand naast dat enigszins hem betreft het kabinet een ‘nee’ bij het referendum zou moeten negeren. ‘Ik wil datgene die “sleepwet” doorgaat’, beschreven hij bij oktober. ‘Hier ga ik de voorliefde maken datgene we dat referendum niets beschouwen indien een absoluut referendum. ‘ Ook een ChristenUnie wilde de wet koste enigszins kost doorzetten.

CDA en VVD zijn aangaande oudsher genkel voorstanders betreffende referenda. Toch wel anders zit dat aangaande D66. Uitgerekend de ploeg die een referendum boven Nederland aan de toegangsbewijs zette, leveren de minister die u referendum dienen afschaffen. Plus uitgerekend het partij dat zich terugloop bij monde van Kamerlid Kees Verhoeven – met het verleden het voornaamst kritisch toonde over het Wiv, moest nu wanneer regeringspartij diezelfde wet verwering. Met beide malen minister Ollongren met Binnenlandse Dingen in de frontlinie.

Invloed aan resultaten plaatselijke verkiezingen

Het partij had er gedurende de campagne voor een gemeenteraadsverkiezingen aanzienlijk last aan. De veronderstelling zal beheersen dat zodoende dit referendum de ploeg een ongelukkige start dichtbij het kabinet bezorgde, deze ook door invloed ben op het resultaten nabij de plaatselijke verkiezingen.

Een komende ontharden zullen aller ogen bij de Belangrijkste Kamer gericht zijn. Een lot aan het raadgevend referendum wanneer democratisch werktuig ligt daarnet in jatten van een senatoren. In uw Tweede Mogelijkheid was alleszins kleine meerderheid – 76 om 69 stemmen vastmeren bij hoofdelijke stemming ervoor intrekking aangaande het raadgevend referendum. Tevens in de Belangrijkste Kamer beschikken over de regeringspartijen een bovenmatig kleine meerderheid.

Deskundigen boven het woord

De senatoren willen bedenkelijk werk fiksen van een intrekkingswet. Aankomende week dinsdag wordt aan een reeks hooggeleerde deskundigen gepraat. Een wet zou niet vroeger dan staart april ofwel begin mei in de Voornaamste Kamer eindigen behandeld.

Veel senatoren tillen zwaar aan de feit datgene minister Ollengren de tip van gelijk referendum betreffende het ontslaan van een referendum resoluut terzijde schoof en datgene de Raad van State zich aansluitend niet gerechtigd achtte bij beoordelen ofwel de minister hiermee haar bevoegdheden erbij buiten ging. Ollongren bezit in de wet opgenomen datgene die middels terugwerkende inhoud moet gelden.

Op zoek volgens alternatieve gedrag

De Belangrijkste Kamer kan ook levendig op zoek langs alternatieve gedrag om een opvatting aangaande de kiezer te beluisteren als u raadgevend referendum wordt afgeschaft. Vorig kalenderjaar stemden een senatoren onmiddelijke na lang weifelen in bij het handelsverdrag met Oekraïne, dat voorheen in absoluut raadgevend referendum was afgewezen.

Langduriger Democratie, gelijk organisatie dat ijvert ervoor referenda,   spande namens 2900 burgers een bodemprocedure aan in de strijd tegen de Positie, waarin een rechtmatigheid met het intrekken van de referendum werd betwist. Holland zou, onmiddelijke na Oost-Duitsland, een eerste staat zijn datgene een eenmaal in werking getreden referendumwet weer afschaft.


Dat is hoeveel u dienen weten aangaande de inlichtingenwet

Hoe ben gestemd bij uw woonplaats? Bekijk daar de uitslagen per gemeente, net zoals de uitslag van ie referendum betreffende de WIV per gemeente.

De nieuwe inlichtingenwet gaan over gedurig. Van het  delen met data middels buitenlandse partners  tot het  hacken door derden, met de  ongerichte kabeltoegang  (hier komt dat term ‘sleepwet’ vandaan) tot  direct tappen. Wat dienen u uitvinden?

Beslist voor- plus een tegenstander van het nieuwe WIV: ‘Ik heb meer vertrouwen in de rechtbank in Mastboom Haag’
Nieuwe inlichtingenwetEen voor- en zeker tegenstander aangaande de nieuwe Wet binnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten proberen in de dageraad van u referendum het kiezer bij overtuigen.

Redacteur Marjon Bolwijn stelt  het meest prangende vragen  afgelopen deze wet  aan collega en cyberexpert Huib Modderkolk.